Torr ved/Eldningstips


Goda råd om ved 

Om du ska hugga veden själv bör du göra det tidigt på våren. Veden kapas i korta längder innen den klyvs och staplas utomhus över sommaren. Mycket vatten skall avdunstas från veden - så kom ihåg att förvara den luftigt. 


Torr ved är ett måste för fragångsrik vedeldning – men när är veden tillräckligt torr? Ett mått kan vara att vedträna ”sjunger” när du slår dem mot varandra. Ett annat sätt att kontrollera torrheten är att placera veden i en tätslutande plastpåse i ett varmt rum. Uppstår imma på påsens insida är inte veden tillräckligt torr! Lägg den då att torka vid eldstaden, på betryggande avstånd från elden! 


Vedtips 

Rönn, bok, ek, ask, lønn och björk räknas som den bästa brasveden. Många föredrar emellertid barrträd på grund av det sprakande ljudet från kaminen. Men sådana träslag gnistrar och kan skapa brandfara. 


Eldningstips 

Var noga med vad du lägger i eldstaden. Elda aldrig med målat eller tryckimpregnerat virke eller plast. Detta kan skada både eldstaden och miljön.Välj alltid torr ved, helst av lövträ som björk eller bok, för bästa eldningsresultat. 


En klassisk väg till snabb och säker eld är att lägga två kraftiga ”vedklabbar” med rejält mellanrum som grund i eldstaden. Fyll därefter med luftigt hopknycklat papper mellan klabbarna och stapla tändveden överst. Tänd på. Med torr ved vågar vi utlova omedelbar framgång! 


Elda alltid med måtta. 

Fyll hellre på ofta med lite ved åt gången. Om du eldar för kraftigt kan t ex värmebelastningen i skorstenen bli onödig stor. Undvik att pyrelda, det är nämligen då föroreningen blir som störst. Det bästa är när det brinner friskt och röken från skorstenen är nästan osynlig. 


 Vill du veta mer om vedeldningsfakta kan du läsa PDF-Dokumentet, Vedeldningsfakta