ROT-Avdrag

Arbetskostnaden för installation av eldstad eller renovering av skorsten ger rätt till skattereduktion. Det räknas nämligen som ROT-arbete. Förutsättningen är att arbetet utförs i en bostad som du äger och bor i permanent eller som fritidsboende. Om du äger en bostad där dina föräldrar bor, får du också göra ROT-avdrag. 


ROT-avdraget görs enligt fakturamodellen. Det innebär att du som köpare får dra av 30% av arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså din preliminära skattereduktion direkt. Den resterande arbetskostnaden skickar Skatteverket till oss när du har betalat fakturan. 


Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50.000 kronor per person och år. Din preliminära skattereduktion anges på din deklarationsblankett. Du behöver alltså inte själv lämna in någon uppgift om detta till Skatteverket. Fråga gärna oss om ROT-avdraget, så berättar vi mer om hur enkelt det är.