Information om installation 


De allra flesta människor är allmänt händiga och kan "fixa” det mesta i hemmet. Men man drar sig ändå för vissa arbeten som installationen av en eldstad eller skorsten. Hos oss får du hjälp av fackfolk, både montörer och butikspersonal, som kan hjälpa dig till en trygg och säker installation. Alla har vi gedigen produktutbildning; vi har kunskap om installationsregler och täta kontakter med lokala skorstensfejare eller andra besiktningsmän. 


Väljer du att låta våra spis- och skorstensmontörer göra jobbet, så ingår en trygg och säker installation. 


Väljer du att göra jobbet själv så kan du alltid räkna med vår kunskap och vårt stöd genom hela processen 

 

För att undvika felaktig installation och farlig användning är det mycket viktigt att följa den monterings- och bruksanvisning som medföljer produkterna. 


Vid eventuella funderingar/oklarheter ring till oss så hjälper vi er. 


Bygganmälan 

Innan installationen ska du göra en Bygganmälan till Byggnadsnämnden. Sedan skall installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan eldstaden får tas i bruk. 

Ladda hem en bygganmälan eller gör den elektroniskt 

Sundsvalls kommun för utskrift

Sundsvall E-anmälan

Timrå kommun för utskrift

Timrå kommun E-anmälan 

Bygganmälan för andra kommuner finns på respektive kommuns hemsida


Vi hjälper självklart er med att fylla i anmälan om ni behöver