Information & Goda Råd

Vi önskar dig välkommen till våra sidor med viktig information och nyttiga tips. 

Vi hoppas att dessa sidor kan vara till glädje och nytta för både gamla, nya och framtida kamin ägare


Kontakta alltid din lokala skorstensfejarmästare efter färdigt montage innan kaminen används


ROT-Avdrag

Checklista innan installation 

Torr ved/Eldningstips 

Braständning 

Konvektion och strålningsvärme 

Tryckförhållanden 

P-märkning 

Installation