Checklista

Vad behöver du tänka på innan du skaffar en eldstad? 


Bygganmälan 

Bygganmälan skall alltid göras till kommunen innan installation av en kamin/insattser av något slag. ¨Det gäller all montering i befintlig skorsten att kanalen skall först vara godkänd av sotaren. 


Hur hög värmeeffekt behöver du? 

Värmebehovet beror på hustyp, isolation och klimat. En bostad med normalt god isolering, med isolerglas i fönstren och som är beläget på en plats med temperaturer på mellan –10° och –12° i genomsnitt har ett värmebehov på 60–70 W/m2. En eldstad med 6,0 kWh nominell effekt är idealisk för uppvärmning av en yta på 70 m2, samtidigt som den täcker det ökade behov som uppstår under kallare perioder. 


Var ska eldstaden placeras? 

För att få optimal glädje och nytta av eldstaden, är det viktigt att välja rätt form, utseende och storlek samt placering i bostaden. Rita gärna en skiss över skorstenens placering i bostaden, och ta eventuellt med brandmuren och dess storlek. Vi hjälper gärna dig med placering och val av eldstad. 


Hur viktigt är det med ventilation? 

En eldstad behöver frisklufttillförsel utifrån för att undvika att det ryker in, och för att säkra optimal förbränning. Friskluft tillförs genom väggmonterade luftventiler, en egen tilluftskanal från ytterväggen till eldstadens underkant, eller kopplas direkt till eldstaden om det är möjligt. Friskluft direkt till eldstaden är vanligtvis inte nödvändig i självdragshus då tilluftsventilerna i ytterväggar och fönster räcker. 


Har du befintlig skorsten? 

Det är en fördel om du känner till skorstenens invändiga mått och höjd när du väljer eldstad. För liten area eller för låg skorsten är ofta orsaken till dåligt drag. Om du inte har någon skorsten så hjälper vi dig med val av rätt skorsten till din eldstad. 


Vad tål golvet? 

Vanliga braskaminer upp till 300 kg är inga problem. Om du vill ha en tyngre omramning, t.ex. av natursten, kan det vara nödvändigt att förstärka golvet. Rådgör med oss om du är osäker eller kontakta din Byggnadsnämnd. 

 

Behöver du hjälp med montering? 

Vi kan oftast hjälpa till med en komplett installation, och säkra att eldstaden blir monterad efter föreskrifterna. Monteringsanvisningar medföljer till produkten. Innan eldstaden tas i bruk måste den kontrolleras av en sotare.